LEGEREMBLEMEN.NL

Een site voor verzamelaars van emblemen van Landmacht, Luchtmacht en Marine.

13 INFBAT LUMBL

13 INFBAT LUMBL

Het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard (afgekort RSPB) bestaat uit het 13e InfanterieBataljon luchtmobiel, en is onderdeel van de luchtmobiele brigade. Het regiment is ontstaan uit de knokploegen (LKP) en de Raad Van Verzet (RVV) in de Tweede wereldoorlog waaronder de KP Margriet. Deze naam leeft nog steeds voort binnen het regiment. In september 1944 gaf Z.K.H. Prins Bernhard formeel de opdracht voor het vormen van een militair verband, bestaand uit personen die actief betrokken waren bij het gewapend verzet. Daarmee was het regiment Stoottroepen geboren. Op 29 juni 2002 heeft Prins Bernhard bij Koninklijk Besluit zijn naam verbonden aan het Regiment Stoottroepen. Vanaf dat moment heet het regiment officieel Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Het Regiment Stoottroepen keerde terug naar zijn oude embleem, en nu prijkte het gewei en de stormdolk weer op hun borst, met daaronder de tekst –STOOTTROEPEN–.

In 2002 kreeg men de eer die hun toekwam en voegde ZKH Prins Bernhard eigenhandig een cravatte aan het Vaandel toe met daarop zijn naam, vanaf nu was de naam; Regiment Stoottroepen ”Prins Bernhard”.

Tegelijkertijd verscheen er een nieuw embleem waarop nu de juiste benaming was vermeld, de tekst veranderde in de afkorting –13 INFBAT LUMBL–.Beide emblemen zijn in het officiële ”v. Dongen”-model vervaardigt. De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1999/2000).

LEGEREMBLEMEN.NL © 2015 Frontier Theme