LEGEREMBLEMEN.NL

Een site voor verzamelaars van emblemen van Landmacht, Luchtmacht en Marine.

EUFOR 4 1(NLD) NFOCoy

1(NLD) NFOCoy

EUFOR 4 normal framework operations (NFO) Het Militair Comité van de EU informeerde begin mei 2004 bij de Nederlandse regering naar de bereidheid tot deelname aan een EU-geleide troepenmacht als beoogd opvolger van SFOR. Op 1 oktober 2004 stemde het kabinet in met deelname van maximaal 530 militairen aan EUFOR. De NFO-compagnie werd ingezet in operaties in vorrnalig Joegoslavie die tot doel hadden de georganiseerde misdaad en corruptie terug te dringen. Operaties met namen als Londen, Oslo, Santiago en Spring Clean richtten zich tegen illegale houtkap en smokkel van onder meer brandstof en belastingontduiking. Daarnaast leverde de compagnie tot medio 2006 bij toerbeurt de wacht van Camp Butmir in Sarajevo, waar het hoofdkwartier van EUFOR huisde. De Europese Unie probeerde mission creep binnen EUFOR als gevolg van de inzet in het kader van criminaliteitsbestrijding te voorkomen door de European Union Police Mission een grotere rol te geven op dit gebied. EUFOR mocht alleen op uitdrukkelijk verzoek van de Bosnische rechterlijke macht politietaken verrichten.

LEGEREMBLEMEN.NL © 2015 Frontier Theme