LEGEREMBLEMEN.NL

Een site voor verzamelaars van emblemen van Landmacht, Luchtmacht en Marine.

103 ESKKMAR

103 ESKKMAR

Vanaf 1946 kende de Koninklijke Marechaussee ook dienstplichtigen, de zogenaamde Parate Marechaussee. Na een opleiding te hebben gevolgd in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn, werden de dienstplichtige marechaussees bij de parate troepen geplaatst, met name bij 101 Marechaussee Bataljon, dat lange tijd gehuisvest was op de Legerplaats Nunspeet, de latere Generaal Winkelmankazerne. De parate Marechaussee voerde beperkte politiediensten uit voor Nederlandse eenheden in binnen- en buitenland. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit beveiligingsactiviteiten van kazernes en hoofdkwartieren en verkeerstaken, zoals het escorteren van militaire colonnes tijdens de grote verplaatsingen naar de Franse en Duitse oefengebieden.

103 Eskadron maakte deel uit van 101 Bataljon, en werd na de sluiting van de Winkelmankazerne gehuisvest op de Willem de Zwijger Kazerne te Wezep.

Het eerste embleem werd door het 103 Eskadron ingesteld het had het complete embleem als onderwerp, bestaande uit een gekroond schild met daarop de granaat, verder aangevuld met de afkorting -ESKKMAR-.

De eerste versie werd afgekeurd omdat de afmeting te klein was. De tweede versie was groter maar nu struikelde men over de witte* kleur ervan. De derde versie tenslotte was op groene ondergrond aangebracht en werd goedgekeurd. Alle emblemen zijn vervaardigd door de firma APS Soest (1995).

LEGEREMBLEMEN.NL © 2015 Frontier Theme