LEGEREMBLEMEN.NL

Een site voor verzamelaars van emblemen van Landmacht, Luchtmacht en Marine.

SCHOOLBATALJON

SCHOOLBATALJON

De oprichting van Schoolbataljon centraal vond zijn oorsprong in de beslissing in 1992 om de Algemene militaire opleiding (AMO) door schoolbataljons te laten plaatsvinden.Voorheen voerde het Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht (COKL) de AMO uit voor dienstplichtigen. Deze deden een korte opleiding van ongeveer 1 maand bij de opleidingscentra en kregen aansluitend een functieopleiding (FO). Het kwam ook voor dat de eenheden zelf de AMO verzorden in combinatie met de FO.

De eerste van dit nieuwe type opleiding was het het schoolbataljon van de 11 lumbl. De overige drie die ongeveer in 1995 van start gingen maakten deel uit van de 1 divisie 7 december. In volgorde van oprichting zijn dit de 41 lichte brigade schoolbataljon, 13 gemechaniseerde brigade schoolbataljon en het schoolbataljon divisie troepen. De locaties van de schoolbataljons waren gelijkmatig verdeeld oer Nederland.

Het embleem bleef praktisch gelijk aan het vorige, de tekst veranderde in -SCHOOLBATALJON- (onder).
Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (1996).
Later verscheen er ’n embleem in ‘t officiële “v. Dongen”-model, waaraan nieuwe afkortingen waren
toegevoegd, -OCIO- boven en -Centraal- onder.
De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1998).

LEGEREMBLEMEN.NL © 2015 Frontier Theme