Geneeskundige dienst

Vanaf 1993 zijn de Geneeskundige Dienst en Geneeskundige Troepen samengebracht in het “Dienstvak Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht”  met als taak het vervoer van en naar en de opvang en de behandeling van zieken.