Legeraalmoezenier (zilver)

Aalmoezenier (zilver)

Aalmoezenier (zilver.)

Bij Defensie zijn 43 aalmoezeniers aangesteld.
Zij werken bij de Landmacht, de Marine, de Luchtmacht, de Marechausee en hebben zorg voor veteranen en het thuisfront van militairen.
Aalmoezeniers hebben geen bevelsbevoegdheid en vallen niet onder het militair tuchtrecht. Daarom hebben zij een vrije positie binnen de krijgsmacht. Vanwege de wettelijke scheiding van Kerk en staat leggen zij geen verantwoording af aan de overheid maar aan hun bisschop.
Vanwege hun bijzondere positie bij de krijgsmacht hebben Aalmoezeniers een vertrouwenspositie
op basis van hun ambtsgeheim.Een gesprek met een aalmoezenier is dus altijd strikt vertrouwelijk.