MOBILISATIE OORLOGSKRUIS 1939

MOBILISATIE OORLOGSKRUIS 1939

Het Mobilisatie-Oorlogskruis is een Nederlandse onderscheiding, ingesteld door koningin Wilhelmina in een Koninklijk Besluit van 11 augustus 1948 ten behoeve van;
militairen en oud-militairen, die in werkelijke Nederlandse dienst zijn geweest in het tijdvak ná 6 april 1939 en vóór 20 mei 1940 gedurende ten minste 6 maanden, militairen en oud-militairen, die in werkelijke Nederlandse dienst zijn geweest in het tijdvak ná 9 mei 1940 en vóór 19 mei 1940 buiten het vijandelijk of door de vijand bezette gebied en
militairen en oud-militairen, die na 30 augustus 1939 en voor 3 september 1945 gedurende ten minste 6 maanden dienst hebben gedaan aan boord van een onder Nederlands vlag varend zeeschip of aan boord van een vliegtuig, een en ander uiteraard wanneer daarmede een Nederlands belang werd gediend.
degenen die niet tot deze categorieën behoorden, maar gedurende de oorlog in het belang van het Koninkrijk militaire werkzaamheden hebben verricht