trouwe dienst

Miniatuur Trouwe dienst

De trouwe-dienstmedaille behoort tot de oudste eretekenen van de Nederlandse krijgsmacht. Op 19 februari 1825 stelde koning Willem I de onderscheiding in. Hij noemde het een ereteken ‘hetwelk aan alle militairen, beneden den rang van officier, (zou) kunnen worden verleend

Deze Medaille is in januari 2022 geschonken door J.W. Smal, adjudant onderofficier instructeur Technische Troepen en P.M Smal verbonden als vrijwilligster bij het vrouwenhulp korps.