Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid

VRIJWILLIGERSMEDAILLE

VRIJWILLGERSMEDAILLE

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid.(miniatuur)

De Vrijwilligersmedaille werd op 2 februari 1998 bij Koninklijk besluit ingesteld.

Het bevoegd gezag van de vrijwilliger kent een medaille toe aan degene die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid heeft verricht als vrijwilliger bij:

de politie
een overheidsbrandweer
een brandweer van een inrichting voor zover deze brandweer ingevolge een regeling met de overheid taken vervult ten behoeve van de overheidsbrandweer
het Korps Nationale Reserve
een organisatie die zich inzet voor het redden van drenkelingen
een ambulancedienst
het Nederlandse Rode Kruis
de Nationale Bond voor EHBO, de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO of EHBO-Nederland
een vrijwilligerskorps binnen het Koninkrijk der Nederlanden
USAR.NL

DONATIE UIT ZEELAND MAART 2018