101 (NL) TKBAT

101 (NL) TKBAT

Het 101 Tankbataljon de zustereenheid binnen het Regiment Huzaren Prins Alexander, was gestationeerd in de Du Moulinkazerne in Soesterberg en was uitgerust met Leopard 2 tanks. Vanwege herstructurering en herschikking gevechtskracht werd besloten om in 1999 het 101 Tankbataljon te verhuizen naar Seedorf in Duitsland. Daar werd in 2003 het bataljon nog uitgerust met het nieuwste type Leopard, de Leopard 2A6. In 2004 kwam het bericht dat de brigade zou worden opgeheven met als consequentie dat onderdelen ofwel werden opgeheven danwel werden verhuisd naar Nederland. Eind 2005 werd het 101 Tankbataljon definitief opgeheven.

Dit embleem met de rode A mocht alleen worden gedragen als je een tevredenheidsbetuiging had ontvangen