101tkbat

101tkbat

Het 101 Tankbataljon de zustereenheid binnen het Regiment Huzaren Prins Alexander, was gestationeerd in de Du Moulinkazerne in Soesterberg en was uitgerust met Leopard 2 tanks. Vanwege herstructurering en herschikking gevechtskracht werd besloten om in 1999 het 101 Tankbataljon te verhuizen naar Seedorf in Duitsland. Daar werd in 2003 het bataljon nog uitgerust met het nieuwste type Leopard, de Leopard 2A6. In 2004 kwam het bericht dat de brigade zou worden opgeheven met als consequentie dat onderdelen ofwel werden opgeheven danwel werden verhuisd naar Nederland. Eind 2005 werd het 101 Tankbataljon definitief opgeheven.

Het embleem werd een grote a aangevuld met de afkorting –101(NL)TKBAT– (1994). Het verscheen in twee uitvoeringen; Een zwarte A bedoelt voor de overigen. Een rode A bedoeld voor Huzaren met ’n Tevredenheidsbetuiging. De eerste versies hadden een zwarte rand, latere hebben een groene rand.

Die met de zwarte rand zijn ook tijdens de uitzending van de VN naar Bosnië gedragen, wat een rede was deze voor de handel bij te maken ”nep” dus, deze zijn te herkennen aan de te donkere stof, welke toen nog niet in gebruik was bij de fabrikant (1996).

Alle uitvoeringen werden in het officiële ”v. Dongen”-model vervaardigt. De eerste versies zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda.