103

103

103 verkenningsbataljon huzaren van Boreel met als belangrijkste taak de commandanten voorzien van inlichtingen en doelinformatie.

Het Trakener*-brandmerk is al het symbool voor het 103 VerkBat. Huzaren van Boreel sinds zij neerstreken in de Noord-Duitse Laagvlakte. Natuurlijk werd het ook op het embleem gebrand, aangevuld met het cijfer –103–.

De eerste versies zijn vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1993).