CSG

CSG

The Commander of the Command Support Group (CSG)van het 1(GE/NL)Corps.
Vanwege de bezuinigingen op de defensieuitgaven in Nederland en Duitsland, waardoor Nederland het 1STE LEGERKORPS niet op sterkte kan houden en Duitsland geen volledig derde legerkorps op de been kan brengen, besluiten beide landen een gezamenlijk Duits-Nederlands legerkorps op te richten, 1(GE/NL)Corps.
In het nieuw opgerichte 1 (GE/NL) Corps was er ook een gezamenlijke Verbindings-ondersteunings­groep nodig.Er werd opgericht de Corps Support Group dat in Nederland gelegerd werd, als embleem werd er voor gekozen dat er elementen van beide landen in verwerkt zouden worden.Zo verschenen de Duitse Adelaar en de Nederlandse Leeuw gezamenlijk op ’n schild gescheiden door een bliksemflits, daarboven de afkorting –1 (GE/NL) CORPS– en eronder de afkorting –CSG–.Het embleem is vervaardigd door de firma Heraldiek Etten-Leur (1997), maar geleverd door de firma APS Soest. Een jaar later verscheen een nieuwe versie, gelijkend op de eerste maar nu met ronde hoekjes.Het embleem is vervaardigde door de firma APS Soest (1998).

In 2006 is er een van Dongen versie vervaardigd.