OPS BLS

OPS BLS

Operationele Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten verantwoordelijk voor de militair-strategische en operationele planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht. De Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS) was van 1954 tot september 2005 de hoogste operationele functie binnen de Koninklijke Landmacht in Nederland. De functie werd bekleed door een Luitenant Generaal. De BLS stond rechtstreeks onder de minister van Defensie.

Het embleem is gelijkend op dat van de Land­machtstaf, enkel is de staande leeuw wat groter en zijn de 3 sterren vervangen door de afkorting –OPS BLS–.

Het embleem is enkel vervaardigd in het officiële ”v. Dongen”-model. De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (1997)