CIS CC

CIS CC

Communication & Information Systems, Control Centre is het centrum waarin Defensie zijn krachten gebundeld heeft op het gebied van CIS (Communication and Information Systems).

Het is in grote lijnen verantwoordelijk voor 2 domeinen: de CORPORATE CIS (dwz de CIS die men overal in Defensie vindt) en de operationele C2 (Command and Control)- Systemen (dwz de CIS die mobiel ontplooid kan worden).

Het wereldwijde aspect van de zaak kwam tot uitdrukking door de wereldbol in het embleem, twee sattelietbanen gaven de omvang aan van de taak die uitgevoerd moest worden, verder de afkorting –CIS CC–onderaan. Het embleem is vervaardigd door de firma Marad Waalwijk (2005).