Internationale missies

Nederland zet zich in voor internationale veiligheid en stabiliteit. Dat betekent dat de Nederlandse Krijgsmacht ook deelneemt aan internationale missies zoals in Kosovo, Macedonie, Irak  Afghanistan, Somalie, Libie, Soedan etc.