Koninklijke Marechaussee (KMAR)

De  Koninklijke Marechaussee is een organisatie met militaire status. De taken en bevoegdheden van de Marechaussee strekken zich uit tot buiten de militaire organisatie en ongeveer 95% van het personeel wordt ingezet voor civiele politietaken. De KMAR is sinds 1998 een zelfstandig legeronderdeel.