Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL)

Het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) biedt alle operationele ondersteuningstaken voor grondgebonden eenheden bij operationele inzet en oefeningen.