PELETON 48

PELETON 48

Onder de naam Peloton 48 treedt een groep enthousiaste mensen sinds 1996 bij allerlei evenementen op als exercitiepeloton. Peloton 48 geeft een getrouwe beeld van een peloton infanterie van de Koninklijke Landmacht uit 1948.

Het doel van Peloton 48 is het in stand houden en demonstreren van de militaire exercitie van eind jaren veertig van de vorige eeuw.