Organisatie LMD 2009

Organisatie LMD 2009

De Landmachtdagen 2009 vonden op 6 en 7 juni plaats op de Prins Bernardkazerne en het naastgelegen oefenterrein De Vlasakkers. De organisatie van het grootste landmachtevenement van het jaar was in handen van het kort daarvoor opgerichte Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

Dit embleem werd ons geschonken op 20 mei 2022.