631 OGRV

631 OGRV

631 OGRV
Uitgezonden eenheden hebben ook bewaking nodig. Hiervoor zijn 2 Object Grondverdedigingspelotons (OGRV) beschikbaar. OGRV-pelotons worden steeds vaker ingezet voor bewaking van mensen en materieel in crisisgebieden. De OGRV-pelotons van Vliegbasis Leeuwarden hebben bewakingstaken uitgevoerd in Italië, voormalig Joegoslavië en Afghanistan.