DPD

DPD

Per 2006 werd de Centrale Dienst Personeel & Organisatie omgevormd tot Defensie Personele Diensten. Men is een van de Bedrijfsgroepen van de CDC. Het embleem is het embleem van de CDC zelf ’n korte Griekse zuil met daaronder de afkorting -DPD-.

Het embleem is vervaardigd door de firma Snel Bathmen (2006).
Per 2011 verscheen er een embleem in het officiële ”v. Dongen”-model