HUMANISTISCH RAADSMAN

HUMANISTISCH RAADSMAN

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig Defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.

De Geestelijk Verzorgers van Defensie handelen vanuit een joodse, katholieke, protestantse, humanistische, hindoe of islamitische traditie, opleiding en vorming