DEFENSIE (NLD) DART

DEFENSIE (NLD) DART

Defensie Nld Dart Disaster Assistant Respons Team Nederlands: Noodhulp Verkenningsteam (NHVT).

Joint noodhulpverkenningsteam binnen de krijgsmacht, dat heeft bestaan van 1996 tot 2005. DART stond op een notice to move van 24 uur. In opdracht van de CDS voerde DART operationele verkenning uit in het geval van een natuur- of humanitaire ramp, zoals een aardbeving, orkaan of overstroming. Verzoeken tot inzet in het kader van Disaster & Relief kwamen van NAVO, VN of het getroffen land zelf.

De eerste versie is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2009).