OTL

OTL

Opleiding- en Trainingscentrum Logistiek Koninklijke Marine. Dit centrum leid op in alle vormen van logistiek.

Er kwam een embleem waarin de kennis middels een uil tot uiting werd gebracht, de mobiliteit werd door ’n aantal pijlen tot uitdrukking gebracht. De eerste versie is vervaardigd door de firma Delta International Houten (2009). Later verscheen er een nieuwe versie, welke verschilde in details. Dit embleem is vervaardigd door de firma v. Dongen Breda (2010).