zwaard

DICO

Defensie Interservice Commando (DICO), 2e model

Het CDC werd op 1 april 1996 opgericht onder de naam Defensie Interservice Commando (DICO). De meeste ondersteunende taken (bijvoorbeeld catering, ICT, facilitaire en personele diensten) werden ondergebracht in het nieuwe Defensiebrede ondersteunend commando. Voordat DICO haar intrede deed, hadden de krijgsmachtdelen deze ondersteunende taken in eigen beheer.

Vanaf 1 april 2004 ging het DICO verder onder de huidige naam, Commando DienstenCentra. Door de toename van het aantal dienstencentra is in 2005 een structuur van bedrijfsgroepen ontwikkeld. Zo is het CDC een smeltkroes van circa 40 bedrijven en dienstencentra geworden.