1 LogBrig GVT

1 LOGBRIG

1 Logistieke brigade bestaat uit drie bataljons en drie compagnieën, telt bij elkaar ± 4.000 militairen en biedt operationele logistieke ondersteuning aan alle onderdelen van de Koninklijke Landmacht en bij alle grondgebonden operaties voor de gehele krijgsmacht.

Het motto van 1 Logistieke Brigade is: ‘Wij zijn er altijd van’. Het motto slaat op het gegeven dat iedere missie en oefening logistieke ondersteuning vereist.